Fokus på moral og etik

Ansvarlighed

Code of Conduct

Thuesen Jensens værdier danner basen i vores Code of Conduct, der har til formål at fremme ansvarlige forretningsprincipper.

Det betyder også, at vi efterlever kerneværdien ordentlighed i alle forhold, hvor der forhandles, indkøbes, markedsføres, sælges, pakkes ekspederes, fragtes osv. Uanset hvor i verden Thuesen Jensen A/S opererer, indgår virksomheden i et samarbejde, så er det indenfor rammen af gode, sunde værdier.

Det gælder selvfølgelig også internt i Thuesen Jensen A/S. Den gode følelse af at have fokus på moral og etik skaber et godt arbejdsmiljø, der samtidig understøttes af en socialpolitik og sundhedsordninger.

For den bevidste kunde er mærkninger som fx GOTS, Oeko-Tex® og lignende afgørende for deres valg. Mærkning skaber synlighed og øger brandværdien – og vi garanterer, at det enkelte mærkes principper overholdes til mindste detalje.

Vi afdækker alle de krav og regler som et produkt skal leve op til, så det ude hos forbrugerne giver den forventede værdi.

AEO

AEO-certificering

Thuesen Jensen A/S er AEO-certificeret af det danske skattevæsen, SKAT, hvilket bl.a. giver følgende fordele:

 • Troværdig partner i den internationale forsyningskæde
 • Større kundeloyalitet
 • Optimering af virksomhedens procedurer
 • Færre forsinkede forsendelser
 • Færre sikkerheds- og sikringsproblemer
 • Bedre sikkerhed og kommunikation mellem parterne i forsyningskæden

AEOC-bevilling

Thuesen Jensen A/S har modtaget en AEOC-bevilling:

 • Lettere adgang til toldforenklinger
 • Færre fysiske og dokumentbaserede kontroller – dvs. de varer, virksomheden importerer, skal sjældnere kontrolleres fysisk
 • Underretning om toldkontrol, før varerne frembydes
 • Kontrollen gennemføres som en prioriteret opgave, dvs. kontrollen hos en AEO-certificeret virksomhed prioriteres før kontrol hos en ikke-AEO-certificeret virksomhed
 • Efter anmodning kan kontrollen foretages et andet sted end der, hvor varerne frembydes

Leverandører

Thuesen Jensen A/S har et meget stort netværk i hele verden af nogle af de bedste leverandører på hvert sit område.

Vi har her samlet nogle af de vigtigste informationer omkring de krav/guidelines, vi stiller til vores leverandører – krav, som vi nøje følger op på, bliver overholdte.

Thuesen Jensen’s fysiske tilstedeværelse i Asien giver os mulighed for hurtigt og uanmeldt at besøge endnu flere leverandører, og dermed i størst mulig omfang føre kontrol med produktionsleddet.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende vores leverandører.

Leverandørguideline

Thuesen Jensen A/S har udarbejdet en række guidelines omkring leverandørprocedurer for at optimere samarbejdet og undgå unødvendige misforståelser. Alle guidelines er på engelsk, og det er vores opfordring, at alle relevante personer hos alle leverandører er bekendte med og har læst relevante guidelines.

Har du spørgsmål omkring vores guidelines, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os.